ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoCONTACTO

Experts

Com autònom, disposes d'un mail general per a resoldre totes les teves consultes relacionades amb l'objecte propi de l'activitat desenvolupada per les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Una assistència personalitzada i especialista en autònoms.

elautonomo@mutuabalear.es

 

Els nostres experts

AFILIACIÓ I COTITZACIÓ

PRESTACIONS:
   

Contacto Mutua Balear

Persones de contacte de Mútua Balear

Per a una major comunicació entre els despatxos col·laboradors i Mútua Balear, els facilitem en aquest link una relació amb les dades de contacte d'alguns dels components de les diferents Àrees/Departaments de Mútua Balear.

Consultar

Resuelve tus dudas

Volem posar-t'ho fàcil. Per això t'oferim una assistència personalitzada que resoldrà els teus dubtes i et guiarà en la presentació de documents i gestions. Un assessor especialitzat en el treballador autònom respondrà a les preguntes i/o suggeriments que aquí facis.

Et recordem que les consultes han d'estar relacionades amb el treballador autònom en relació a fi de l'activitat desenvolupada per les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, tals com a contingències protegides, prestacions de la Seguretat Social, assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i altres assumptes íntimament relacionats amb els anteriors.

Formulario de consultas
No
CC CC+AT
Aviso Legal · Política de confidencialidad

INFORMACIÓN SOBRE EL FICHERO.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, así como en la Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se le informa de que los datos personales que se recogen en este formulario serán incorporados a un fichero de MUTUA BALEAR para la efectiva tramitación de su solicitud.

DERECHOS DEL INTERESADO.- Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos contenidos en este fichero, así como el de oposición a su tratamiento, puede dirigirse por escrito a MUTUA BALEAR , Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183, c/ Bisbe Campins, 4 de Palma de Mallorca o pinchando aquí.

DATOS DE TERCEROS.- En el caso de incluir datos de carácter personal titularidad de terceros, el interesado se compromete a obtener previamente su consentimiento e informarles en los términos señalados por el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, así como acerca de los extremos anteriormente indicados.

VERACIDAD DE LOS DATOS.- El interesado manifiesta que los datos suministrados son correctos y veraces y se compromete a comunicar cualquier modificación de los mismos al Responsable de fichero. El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose MUTUA BALEAR el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Enviar Petición

arriba

Siguenos en