ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoCÀLCUL PRESTACIONS IT

La prestació econòmica per incapacitat temporal (IT) tracta de cobrir la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'una malaltia o d'un accident, està impossibilitat temporalment per treballar i precisa assistència sanitària.Aquesta prestació econòmica està inclosa en l'acció protectora del règim general i dels règims especials de la Seguretat Social.

NOTAS:

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 modifica les bases de cotització per al Règim especial de treballadors autònoms i el Sistema especial treballadors per Compte Propi Agraris a partir de l'1 de juliol de 2017. Segons aquesta Llei, les bases de cotització han d'estar compreses entre 919,80€/mes (mínima) i 3.751,20€/mes (màxima).

Base de Cotització

Base de Cotització Mensual


PeríodeCALCULAR

RESULTATS

Prestacions

Per Contingència Comuna

PERÍODE

Data inici: -

Data final: -

PRESTACIONS

Del 1º al 3º dia: 0

Del 4º al 20º dia: 0

A partir de dia 21º: 0

Total dies baixa: 0 días, 0

  • Del 4t al 20è dia de baixa, ambdós inclosos, el 60% de la Base Reguladora Diària.
  • A partir del dia 21è, el 75% de la Base Reguladora Diària.

Per Contingència Professional

PERÍODE

Data inici: -

Data final: -

PRESTACIONS

El 1º dia: 0

A partir del dia 2º: 0

Total dies baixa: 0 días, 0

  • A partir de l'endemà de la baixa mèdica, el 75% de la Base Reguladora Diària.
enrera
Impressió en PDF

PERSONALITZAR EL PDF

Si voleu personalitzar la impressió dels resultats, ompli el següent camp.

Generar PDF amb els resultats

Si usted no cotiza por contingencia profesional no puede percibir el subsidio por esa contingencia.

En consecuencia, aunque usted tenga un accidente laboral, la contingencia de su proceso de IT será "Común" (la única por la que cotiza), la asistencia sanitaria será prestada en todos los supuestos a través del servicio público de salud, su médico de cabecera tendrá que extender los partes médicos del proceso y cobrará el subsidio por Contingencia Común.


Notes:

Han tenir en compte que mentre perdura la situació de IT i es manté l'alta en el règim especial de treballadors autònoms, han de continuar realitzant el pagament de la cotització a la seguretat social.

Contingència Professional: Accident de Treball i Malaltia Professional

  • El subsidi s'abona a partir de l'endemà al de la baixa (artícle 10.b del Reial Decret 1273/2003, de 10 d'octubre -BOE nº 253-).
  • La quantia de la prestació serà, desde el segon dia de la baixa fins a la data de l'alta, tot dos inclusivament, el 75% de la seva base reguladora diària (article 11.b del Reial Decret 1273/2003, de 10 d'octubre -BOE nº 253-).

Contingència Comuna: Malaltia Comuna i accident no laboral

  • El subsidi s'abona a partir del quart dia inclusivament de la baixa mèdica (article 10.a del Reial Decret 1273/2003, de 10 d'octubre -BOE nº 253-).
  • La quantia de la prestació econòmica serà el 60% de la seva base reguladora del 4º i al 20º dia de la baixa, i el 75% de la mateixa a partir del 21º dia (article 11.a del Reial Decret 1273/2003, de 10 d'octubre -BOE nº 253-).

arriba

Siguenos en