ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoREFORME PENSIONS

El Congrés aprova la reforma de pensions: beneficis per als treballadors autònoms

 • S'estableix la jubilació anticipada voluntària per als treballadors per compte propi a partir dels 63 anys i amb almenys 35 anys cotitzats. (Artículo 5.1b.a)
 • Incentivament de l'allargament de la vida laboral exonerant de cotització als treballadors autònoms amb més de 65 anys que continuïn l'activitat havent mantingut una carrera de cotització mínima establerta de forma general. (Article 2.2)
 • La cotització per cobrir les prestacions per accident de treball i malalties professionals i prestació per cessament d'activitat per a tots els treballadors autònoms que causin alta a partir de l'1 de gener de 2013 serà de caràcter obligatori. (Artículo 7)
 • S'estableix un sistema automàtic d'actualització de les bases de cotització mínimes al REPTA, però aquestes no podran incrementar-se més d'un punt percentual pel que fa a l'increment anual mitjà de les cotitzacions generals. (Disposició addicional novena)

 • Es preveu l'exempció dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social para determinats col·lectius d'autònoms o sectors d'activitat que passin conjunturalment situacions especialment delicades o de particular dificultat. (Dosposició addicional novena)
 • Es modifica l'article 1 de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom per contemplar la realització de treball parcial en els treballadors autònoms i la seva corresponent cotització parcial. (Disposició addicional desena)
 • El Govern promourà la participació de les associacions professionals de treballadors autònoms en els òrgans de control i supervisió de les Mútues. (Disposició addicional catorzena)
 • S'estableix de forma permanent, amb revisió anual, una base mínima reduïda per als treballadors autònoms de la venda ambulant i venda a domicili. (Disposició addicional quinzena)
 • En el termini d'un any es realitzarà un estudi sobre les actuals cotitzacions en relació als ingressos del sistema percebuts pels mateixos (Disposició addicional vintena)
 • En el termini d'un any el Govern es compromet a estudiar l'extensió de la jubilació anticipada involuntària dels treballadors autònoms als 61 anys i que hagin estat beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat. (Disposició addicional vintena setena)
 • Els treballadors autònoms, amb independència de l'edat, podran triar base de cotització lliurement fins a un 220 per cent de la base mínima establerta a cada moment. (Disposició addicional trentena tercera)
 • També en el període d'un any el Govern es compromet a presentar una proposta perquè els autònoms puguin accedir a la jubilació parcial anticipada als 62 anys en els casos en què traspassin els seus negocis. (Disposició addicional trentena quarta)

 Aplicació gradual de l'edat de jubilació i dels anys de cotització:

Any

Edat de jubilació Cotizació per 100% de pensió Anys de cotizació per retirar-se amb 65 Període de còmput
2013 65 anys i 1 mes 35 anys i 1 mes 35 anys 16 anys
2014 65 anys i 2 meses 35 anys i 2 mesos 35 anys i 6 mesos 17 anys
2015 65 anys i 3 mesos 35 anys i 3 mesos 35 anys i 6 mesos 18 anys
2016 65 anys i 4 mesos 35 anys i 4 mesos 36 anys 19 anys
2017 65 anys i 5 mesos 35 anys i 5 mesos 36 anys 20 anys
2018 65 anys i 6 mesos 35 anys i  6 mesos 36 anys i 6 mesos 21 anys
2019 65 anys i 8 mesos 35 anys i 8 mesos 36 anys i 6 mesos 22 anys
2020 65 anys i 10 mesos 35 anys i 10 mesos 37 anys 23 anys
2021 66 anys 36 anys 37 anys 24 anys
2022 66 anys i 2 mesos 36 anys i 2 mesos 37 anys i 6 mesos 25 anys
2023 66 anys i 4 mesos 36 anys i 4 mesos 37 anys i 6 mesos  
2024 66 años y 6 meses 36 anys i 6 mesos 38 anys  
2025 66 años y 8 meses 36 anys i 8 mesos 38 anys  
2026 66 años y 10 meses 36 anys i 10 mesos 38 anys i 6 mesos  
2027 67 anys 37 anys 38 anys i 6 mesos  

 Llei 27/2011, de 1 de agost, sobre actualizació, adecuació i modernització del sistema de Seguretat Social.

arriba

Siguenos en