ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoESTATUT TREBALL AUTÒNOM

Llei 20/2007 Estatut del Treballador Autònom

Li informem de la publicació en el BOE núm. 116, de dia 11 de juliol de 2007, de la Llei 20/2007, de l'Estatut del Treball Autònom.

Consultar el pdf de la Llei 20/2007

Resum del destacat

Resum del destacat de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (BOE 12-07-2007). FONT: AMAT.

Consultar pdf resum

A destacar

Aspectes a destacar del Nou Estatut del Treball Autònom.


Descàrrega dels aspectes a destacar

Comparativa abans i després de l'estatut

Resumn dels drets adquirits amb el nou estatut del trabajador autònom

Abans Despres
Embargament de l'habitatge habitual
SI NO
Dret preferent de suspensió de pagaments NO SI
Accident de Treball in-itinere NO SI (1)
Contratació laboral fills que convisquin NO SI
Obligatorietat d' incapacidad temporal C.C. NO SI (2)
Dret Cessament de l'Actividad - ampliar informació NO SI (3)
Bonificacions per els nous autònoms - ampliar informació NO SI
Jubilació anticipada en activitats de naturalesa tòxica, perillosa o penosa (pendent de determinar) NO SI
Se reconeix la figura TRADE - ampliar informació NO SI
Obligatorietat del TRADE DE IT-CC y AT y EP NO  SI
Risc d'embaraç y Lactància Natural NO (4) SI (4)
Maternitat y Paternitat Parcial NO (5) SI (5)

(1) Exclusiu per als TRADE o per a aquelles activitats on el desplaçament sigui consubstancial al treball realitzat
(2) Llevat de aquells que ocupin altra activitat distinta realitzada en altre Règim de Seguretat Social.
(3) Pendent d'aprovació (previsió inici: any 2011).
(4) Des de dia 01/04/09 s'inclou com perceptors d'aquesta prestació als cotitzadors per Contingències Comunes, quan abans era exclusiu dels cotitzadors per Accident de Treball
(5) No serà necessari donar de baixa l'activitat.

 

arriba

Siguenos en